Hastalıklar

İnsan vücudunda her organ birbiriyle uyum içerisinde belirli bir denge içerisinde çalışır. Birçok hastalığın temelinde beslenme, yaşam tarzı, stres, genetik ve çevresel faktörler etken olabilir. Yaşanılan belirtiler bir hastalığın habercisi olabildiği gibi, var olan bir hastalık da başka bir rahatsızlığı tetikleyebilir. Bu kategorideki yazılarımız, günümüzde en sık görülen rahatsızlıklar ve kronik hastalıkların tanımları, belirtileri, nedenleri, tedavi yöntemleri ve daha fazlasını bilimsel çalışmalara dayalı olarak açıklar.

Hastalık Nedir?

Hastalık terimi genel olarak vücudun normal işleyişini bozan herhangi bir durumu ifade eder. Ayrıca hastalıklar belirli semptomlarla kendini gösteren, vücudun bir bölümünü ya da tüm vücudu etkileyebilen bir durum olarak da tanımlanır. Hastalıklar insanları sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel olarak da etkileyebilir. Hastalıklar ve bozukluklar arasındaki fark ise, bozukluğun işlevsel bir anormallik veya rahatsızlık olarak tanımlanması ile açıklanır. Tıbbi bozukluklar, zihinsel bozukluklar, fiziksel bozukluklar, genetik bozukluklar, duygusal ve davranış bozuklukları ve işlevsel bozukluklar olarak kategorize edilebilir.

Hastalık Çeşitleri Nelerdir?

Bulaşıcı, genetik, akut ve kronik gibi çeşitli hastalık türleri bulunmaktadır. Bulaşıcı olanlar virüs, bakteri ya da parazitlerin enfeksiyona neden olduğu hastalıklardır. Genetik hastalıklar genomdaki bir veya daha fazla anormalliğin neden olduğu bir sağlık sorunudur. Kronik hastalık, kalıcı ya da uzun süreli etkileri olan bir insan sağlığı durumudur. Artrit, astım, kanser, diyabet gibi bazı hastalıklar kronik çeşitleri arasında yer alır. Akut hastalıklar ise hızlı başlayan ve kısa süreli devam eden grip, bronşit gibi hastalıkları içerir.

Hastalık Nedenleri ve Belirtileri

Çevresel faktörler, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları gibi birçok faktör hastalık nedenleri arasında yer almaktadır. Örneğin bulaşıcı olanlar dokunduğumuz yüzeyler, böcek ısırıkları, gıdalar ya da patojeni taşıyan kişiler yoluyla bulaşabilirler. Hastalık belirtileri ise hafif yada şiddetli, kısa veya uzun süreli olabilirken, vücudun bir ya da birden fazla bölümünü de etkileyebilir.

Tedavi Nedir?

Sağlığı bozulmuş olan bireyi sağlıklı duruma kavuşturma amacıyla yapılan tıbbi işlemler bütünü tedavi olarak tanımlanabilir. Tıbbi tedaviler, bir hastalığı veya diğer sağlık sorunlarını iyileştirme çabalarıdır. Tedavi türleri ilaç tedavisi gibi kimyasal yöntemleri, ameliyatla tedavi gibi cerrahi yöntemleri ya da psikolojik tedavileri içerir.